Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za świadczoną pomoc prawną ustalane jest każdorazowo indywidualnie z klientem z uwzględnieniem przewidywanego i koniecznego nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania i zawiłości sprawy. Staramy się zawsze oferować klientom konkurencyjne warunki finansowe uwzględniające dostosowane do ich potrzeb metody rozliczeń.

Istnieje możliwość ustalenia następujących form wynagrodzenia:
  • ryczałtowe - wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • godzinowe - wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac.

Honorarium adwokackie jest płatne z góry – w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia go na raty albo uzależnienia części wynagrodzenia od wyniku sprawy (premia za sukces). Honorarium nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów podróży.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek VAT (obecnie 23%)

Porady prawne - koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna udzielana jest za darmo.

Pisma procesowe i umowy - koszt napisania standardowego pisma procesowego jest ustalany ryczałtowo z góry. Czynniki wpływające na jego wysokość to stopień skomplikowania sprawy oraz termin w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie, pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią. Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie od stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

Sprawy sądowe- najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z Klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800).