Zakres usług
Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz Klientów indywidulanych, jak również na rzecz podmiotów gospodarczych oraz instytucjonalnych. Pomoc prawna obejmuje takie dziedziny prawa jak prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne, a także prawo gospodarcze oraz w szczególności prawo własności przemysłowej.Pomoc prawna świadczona przez naszą Kancelarię jest zgodna z postanowieniami Ustawy prawo o adwokaturze z dnia 26 maja 1982r. (Dz.U. Nr 16, poz. 124 ze zm.), a w szczególności Kodeksem Etyki wykonywanego zawodu.

Świadczone usługi prawne dedykowane są dla danej dziedziny prawa i obejmują w szczególności:

  • reprezentację przed sądem i innymi instytucjami;
  • udzielanie ustnych porad i konsultacji prawnych;
  • sporządzenie pisemnych opinii i analiz prawnych;
  • sporządzanie pism przedprocesowych wymagających odpowiedniej argumentacji prawnej; sporządzanie projektów umów, regulaminów itp;
  • konstruowanie pism procesowych (pozwy, wnioski, apelacje, zażalenia, sprzeciwy, skargi);
  • prowadzenie negocjacji.